Situații de Urgență

  1. Instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, întocmirea şi consemnarea fişelor individuale în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  2. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la situaţiile de urgenţă, în conformitate cu Legea 307 din 2006, ţinând seamă de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de muncă din cadrul acesteia;
  3. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului de către angajator;
  4. Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  5. Intocmirea necesarului de dotare cu mijloace P.S.I. (pichete P.S.I., stingătoare, etc.);
  6. Elaborarea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
  7. Informarea angajatorului despre deficienţele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
  8. Orice altă activitate care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de punere în aplicare a reglementărilor ce privesc situaţiile de urgenţă.

Demo e-learning: Prevenirea incendiilor in locuinte

Meniu