DISCLAIMER

Cursurile de mai jos sunt concepute pentru a fi achiziționate de către o singura persoană!
Prețurile pot fi renegociate in cazul în care doriți achiziționarea unui serviciu pentru mai mulți angajați ai companiei dumneavoastră de aceea vă recomandăm in acest caz, să completați formularul pentru ofertă personalizată.

Curs SSM 40 ore – Program de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

lei300,00 lei250,00

Program de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – 40 ore

Curs online SSM – 40 ore

Program de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – 40 ore

Cursul este avizat si respecta legislatia in vigoare. In urma parcurgerii acestui curs se elibereaza certificat de absolvire a programului de pregătire pentru membrii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca.

Programul se adresează antreprenorilor, administratorilor, reprezentantilor angajatorului, reprezentantilor angajatilor și îndeplinește cerințele legale din Hotărârea de Guvern 1425/2006 Anexa 6, lit A:

Suportul de curs destinat programelor de pregătire în domeniul securității şi sănătății în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori şi, respectiv, pentru reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității şi sănătății lucrătorilor cuprinde:

1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;

2. concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

3. noțiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;

4. noțiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activității întreprinderii şi/sau unității;

5. acordarea primului ajutor.

Total: 40 de ore.

Cursul se află pe o platformă internațională de cursuri online.
După achiziția cursului, o sa primiți linkul de acces. Parcurgerea se poate face oricând și aveți acces pe viață.
Diploma de absolvire a programului de pregatire se emite in format electronic.

Related products

Meniu